You need to upgrade your Flash Player.

Za le 29,99 EUR mesečne naročnine, ki že vključuje tudi vso potrebno strojno opremo.

Preprosto pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 70 71, kjer so vam naši visoko usposobljeni svetovalci vselej na voljo

Komu je namenjen?

Paket sledenja po Sloveniji Vselej je namenjen podjetjem in podjetnikom, ki delujete na področju Slovenije in želite celovito upravljati s svojim voznim parkom, še posebej učinkovito podporo pa zagotavlja:

  • prodaji na terenu (npr. prodaja kruha, zamrznjenih izdelkov, pijač), v sklopu katere zagotavlja izboljšano načrtovanje dnevnih razporedov voženj in prodajnih področij;
  • podjetjem, ki vršijo distribucijo lastnih izdelkov (npr. podjetja živilsko predelovalne industrije), katera lahko učinkovito zmanjšajo distribucijske stroške in izboljšajo zadovoljevanje potreb svojih naročnikov;
  • podjetjem, ki opravljajo prevoze ljudi (npr. avtobusni prevozi, taksi službe, posebni prevozi delavcev ipd.), saj jim sistem omogoča izboljšano planiranje voženj na podlagi časovne usklajenosti in zasedenosti;
  • gradbenim podjetjem, katerim sistem zagotavlja nadzor nad delovišči in delom delovnih strojev, dovozom oziroma razvozom materiala ter delavcev, spremlja porabo goriva, izpisuje avtomatske potne naloge;
  • servisnim podjetjem, katerim omogoča spremljanje delavcev na terenu, prihode ter odhode od strank, izpis avtomatskih potnih nalogov;
  • transportnim in logističnim podjetjem, pri katerih so hitrost, zanesljivost in točnost ključni dejavniki podobe ter ugleda podjetja,

ter vsem tistim, ki želite optimizirati terensko delo, zmanjšati stroške poslovanja ter poskrbeti, da s svojimi vozili vselej ostanete na pravi sledi.

»Pri našem poslu vsaka zamujena minuta predstavlja veliko škodo. Za doseganje popolne točnosti pri dostavi nam je v veliko pomoč sistem lokalnega sledenja po Sloveniji CVS mobile. Zagotavlja nam popoln pregled nad dnevnim dogajanjem ter optimalno organizacijo proizvodnje in transporta. Organizator prevozov vselej natančno ve, kje se nahajajo naši kamioni, kje so cestni zastoji in kdaj bo tovor pri stranki. Sistem mu omogoči, da učinkoviteje uskladi čas nakladanja in dostave. Optimizacija poslovanja ima tudi posredne učinke, ki se kažejo v večjem zadovoljstvu in izkazanem zaupanju naših strank. Skratka, s sistemom CVS mobile smo nadvse zadovoljni.«
Luka Šuštaršič, Bordax d.o.o.